Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

1. Školní hřiště slouží školní a zájmové tělovýchově žáků školy. Mimo vyučování i organizacím a jednotlivcům, kteří si hřiště řádně pronajali na základě písemné smlouvy.

2. Provoz hřiště: 7.30 - 15.30 školní výuka, ŠD 15. 30 - 21.00 zájmové kroužky, ostatní Provozní doba může být v průběhu roku změněna v závislosti na ročním období a organizačních potřebách školy.

3. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vchody (nikoliv přes plot).

4. Návštěvníci hřiště používají sportoviště a jejich vybavení pouze k účelům, ke kterým jsou určeny.

5. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy.

6. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.

7. Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů.

8. Z hygienických a bezpečnostních důvodů platí přísný zákaz vodění jakýchkoliv zvířat na pozemek školního hřiště.

9. Z bezpečnostních důvodů je zcela nepřípustné vnášení skleněných, kovových nebo jiných předmětů hrozících poraněním na pozemek školního hřiště.

10. Porušení některého z bodů tohoto řádu je důvodem k ukončení probíhající činnosti, případně ke zrušení smlouvy o pronájmu.
 
 

 

PortrétPoslední fotografie