Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: zajistit, aby žák docházel řádně do školy, byl vhodně a čistě oblečen,
- zajistit, aby žák nenosil do školy věci nepotřebné pro výuku, pokud tak žák učiní, nese sám odpovědnost za případnou ztrátu či poškození

- na vyzvání učitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- neprodleně oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 
 

 

PortrétPoslední fotografie